Voedselbank Voedselbank
De voedselbank staat mensen bij door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel hard nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen zoeken naar een uitweg uit de problemen. Voedselbank De Helpende Hand is werkzaam in gemeente Waadhoeke en Harlingen.
 

Hoe werkt het?

Wie komen er in aanmerking voor de Voedselbank

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rondkomen. Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke nadat de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekeringen en eventuele aflossingen zijn betaald.
Als het besteedbare inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen per maand, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:

 • Eenpersoonshuishouden € 230,00.
 • Bij een meerpersoonshuishouden wordt dit bedrag voor iedere volgend gezinslid vermeerderd met € 95,00.
 

Wat moet ik doen?

Aanmelding

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, belt u dan voor de Waadhoeke naar telefoonnummer 06 - 20190121 of 06 - 10389396. Of stuur een mailtje naar helpendehandharlingen@hotmail.com

Iemand van de voedselbank komt dan persoonlijk langs om de gang van zaken te bespreken. Dat is niet alleen om de aanvraag te toetsen, maar ook om mee te denken over de vraag hoe de situatie structureel verbeterd kan worden.
 

Meer informatie

www.voedselbankdehelpendehand.nl

Kun je anderzijds wat missen…
Bij de ingang van de Sixtuskerk en in de hal bij de zalen van de Terskflier staat een bak om spullen in te deponeren, maar bellen mag ook naar Wijbren Zijlstra, tel. 06 - 44724795


We blijven daarom graag bij u onder de aandacht brengen de boodschappenlijst voor de voedselbank: 

 •  Zilvervliesrijst / Macaroni / Spaghetti        
 • Droge mix voor Macaroni / Spaghettie / Nasi
 • Aardappelpuree
 • Groenten in blik (geen glas)
 • Soep in blik (geen glas)
 • Pannenkoekmix compleet
 • Maggi / Mayonaise
 • Koeken: bijvoorbeeld Jodekoeken / Ontbijtkoek / Stroopwafels
 • Broodbeleg: Jam / Pindakaas / Appelstroop / Chocopasta 
 • Suiker / Stroop
 • Thee / Koffiefilters
 • Douwe Egberts (DE) spaarpunten (hiermee wordt koffie verkregen)
 • Toiletartikelen: Tandpasta / Handzeep / Haarshampoo
 • Afwasmiddel (klein)
 • Toiletpapier
 

Een gift is ook zeer welkom op bankrekeningnummer NL13RABO 0123 1481 11 t.n.v.  ’De helpende hand’ te Harlingen.
 
Je mag ook een gift aan de diaconie overmaken onder vermelding van ‘Gift voedselbank’ op bankrekeningnummer NL20 RABO 0325 5024 98.
 

Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens de Diaconie en Stichting Voedselbank ‘De helpende hand’
 

terug