Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum.

Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Tsjerkepaed 7
8855 HM
Sexbierum


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum verstrekt. Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres


Waarom zijn deze gegevens nodig


Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.


Beveiliging en bewaartermijnen


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.


Delen met Anderen


Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek


Op de website van Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug