Over ons Over ons

De Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum is op 5 maart 2007 ontstaan door fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. Hier ging een jarenlange samenwerking aan vooraf.

Onze kerkgebouwen de Sixtuskerk en de Terskflier staan in het hart van het dorp Sexbierum. Op 31 oktober 2021 is de laatste kerkdienst in de Terskfflier gehouden. En is de kerk definitief gesloten.
Vanaf 1 november 2021 zijn voortaan de kerkdiensten in de Sixtuskerk.


De gemeente telt ongeveer 600 actieve ledenen is met 18% leden tussen 20-39 jaar en 22% 65+ leden, een voor PKN-begrippen jonge gemeente. (bron: ledenadministratie december 2019)
We willen als kerk zó zijn, dat alle leden het gevoel hebben dat het ook hún kerk is, waar ze bij willen horen en verantwoordelijkheid voor willen dragen.
 
Als huis van de gemeente wil het kerkgebouw de specifieke uitdrukking zijn van de kern van gemeente-zijn: omgang met God, gemeenschap en dienst. Als gemeente voelen wij ons daartoe het meest vertrouwd met het beeld van de herberg, waarin gastvrijheid en herbergzaamheid heersen en waarvan de deuren open staan.

 
terug