Predikant Predikant
Predikant
Ds Evert Jan Hefting

T. 0517 - 785489
E. ejhefting@gmail.com


Kerkelijk medewerker
Pastor Martha Kroes

M. 06 - 41271349
E. marthakroes@gmail.com
 
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

Preekvoorziener

Aukje Jukema-Fopma
M. 06 - 20379036
E. preekvoorziening@pknsexbierumpietersbierum.nl

 
Koster en Beheer Koster en Beheer

Aanspreekpunt kosterschap Sixtuskerk 

Henk Smits 
M. 06 - 11922424Beheer Terskflier en agenda Terskflier en Sixtuskerk

Annemieke Teertstra 
M. 06 - 46595069
E. beheer.terskflier@gmail.com
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

Voorzitter

Liza Zijlstra-van der Veen
M. 06 - 19826604
E. voorzitter_kerkenraad@pknsexbierumpietersbierum.nl


Scriba 
M. 
E.
scriba@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Voorzitter

Jan Bruinsma
M. 06 - 53923374
E. voorzitter.krm@gmail.com


Secretaris

Douwina Duin-Heeringa
E. secretaris_krm@pknsexbierumpietersbierum.nl


Kerkrentmeesters Algemeen
E. kerkrentmeesters@pknsexbierumpietersbierum.nl
 


Boekhouding

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123

E. boekhouding@pknsexbierumpietersbierum.nl


Bankrekeningnummers

NL57 RABO 0325 5009 59
NL25 RABO 0325 5003 71
NL77 INGB  0000 9971 52
 
Diaconie Diaconie

Voorzitter

Vacant
 

Secretaris

Feike-Jan de Vries
T. 0517 - 592405
 

Penningmeester

Vacant


Contactpersoon IDO

Vacant
 

E.diaconie@pknsexbierumpietersbierum.nl

Bankrekeningnummer
NL20 RABO 0325 5024 98

 
Ouderlingen Ouderlingen


Wijk 1

Anna Ykema
T. 0517 - 592043

Wijk 2

Matty de Jager
T. 0517 - 591554

Wijk 3

Vacant

Wijk 4

Loziena Bakker
T. 0517 - 591730

Wijk 5

Pietsje van der Zee
T. 0517 - 393584

 pastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
Jeugdouderlingen Jeugdouderlingen
Sita Terpstra
T. 06 - 27577561

Dirk-Jan Volbeda
T. 06 - 22642403

Inge de Jong

E. jeugdpastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
Collectebonnen Collectebonnen

Adres voor collectebonnen is:

Jouke en Rigtje Kloosterman
De Tsjerke-ekers 31
T. 0517 - 591176
 
Promotiecommissie Promotiecommissie

Ban & Binning

Kopij naar: E. kerkblad@pknsexbierumpietersbierum.nl

Klik hier voor overzicht inlevering kopij


Zondagsbrief

Kopij naar: E. website@pknsexbierumpietersbierum.nl

  • Graag vóór donderdag 18.00 uur inzenden


Website

Kopij naar: E. website@pknsexbierumpietersbierum.nl
 

Beamteam

Kopij naar E. beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl
 

Gemeentejaargids

Kopij naar: E. gemeentegids.sb.pb@gmail.com
 
Begraafplaats Begraafplaats

Informatie:

Harm Zaagsma
T. 0517 - 591337


Administratie graven:

Bouwe Tjallingii
T. 0517 - 591123

E. begraafplaats@pknsexbierumpietersbierum.nl

 
Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining Ledenadministratie en abonnementen Bân & Bining
Jippe Wielenga
T. 0517 - 592049
E. ledenadministratie@pknsexbierumpietersbierum.nl