Preekvoorziening Preekvoorziening
Jaarlijks wordt een rooster gemaakt waarin de voorgangers van de kerkdiensten voor het komend jaar worden vastgelegd. Het is niet vanzelfsprekend dat er altijd een eigen predikant voorgaat in de eredienst.
Indien de eigen predikant een vrije zondag heeft, of met vakantie is, of anderszins niet beschikbaar is, worden andere predikanten gevraagd om in onze diensten voor te gaan. Een preekvoorziener die als taak heeft, het samenstellen van het preekrooster in overleg met de eigen predikant. Hij nodigt gastpredikanten uit voor de vacante diensten. 

Gastpredikanten kunnen hier informatie vinden over de gehanteerde standaard liturgie en ook algemene informatie.

De preekvoorziening in onze gemeente wordt door mevrouw Aukje Jukema-Fopma verzorgd.  

U kunt met hem contact opnemen via mail.
Mobiel    06 - 20379036

De gastpredikanten krijgen deze brief toegestuurd.
 
terug