zondag 22 augustus 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Ds. T.T. Osinga, Franeker
Eredienst in Sint Joristsjerkerk te Oosterbierum

De kerkdienst is via kerkdienstgemist.nl te volgen.

terug