Gemeenteavond 22 mei 2024 Gemeenteavond 22 mei 2024
De kerkenraad nodigt je van harte uit om de gemeenteavond op woensdag 22 mei bij te wonen.

Locatie is in de Terskflier, aanvang 19.45 uur.
De koffie staat om 19.30 uur klaar!

Agenda

  • Welkom door de voorzitter
  • Opening
  • Rondje wel en wee
  • Mededelingen
  • Financieel verslag 2023 Kerkrentmeesters, Diaconie, ZWO
  • Pauze
  • Leven met WIjsheid - (levens)dilemma's, bijbelse adviezen en meer
  • Rondvraag
  • Sluiting

Op zondag 19 mei liggen er boekjes met de cijfers over 2023 in de voorkerk ter inzage of om mee te nemen. Je kunt dit boekje ook aanvragen via mail:
boekhouding@pknsexbierupietersbierum.nl
terug