Midweekgebed in de 40dagentijd Midweekgebed in de 40dagentijd

Het is een goede traditie in de Sixtuskerk om op woensdagavond in de 40dagentijd rust en bezinning te zoeken in korte vieringen. In zeven weken toeleven naar Pasen.
We staan stil bij verschillende verhalen en gedachten in de bijbel over eten en voeding, en verbinden dat met ons leven nu. Het overkoepelend thema is: “Eten en samen zijn”.

In onderstaand schema kun je zien welke lezingen en onderwerpen centraal staan in de verschillende vieringen. Let ook even op de aanvangstijden, die afwijken op Aswoensdag en Bidstond.
 

Datum

Soort viering

Bijbellezing

Thema

14 februari
19.30 uur
Aswoensdag
 
Matteüs 6: 1-6 en 16-21
 
Vasten
 
21 februari
19.00 uur
Midweekgebed
 
Exodus 16: 14-31
 
Brood in de woestijn
 
28 februari
19.00 uur
Midweekgebed
 
Numeri 13: 17-20
 
Land van melk en honing
 
6 maart
19.00 uur
Midweekgebed
 
Ruth 2: 1-13
 
Op zoek naar eten
 
13 maart
19.30 uur
Bidstond
 
Marcus 4: 1-9
 
Zaaien
 
20 maart
19.00 uur
Midweekgebed
 
Marcus 6: 34-44
 
Genoeg eten voor iedereen
 
27 maart
19.00 uur
Midweekgebed
 
Handelingen 2: 43-27
 
Samen aan tafel
 

 
terug