Paasgroetenactie 2024 Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet je niet precies wie deze kaart ontvangt, je mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Tijdens de kerkdiensten in februari kun je een kaart meenemen.

Het zijn dubbele kaarten, één is voor de gedetineerde zelf, daarop kun je een groet, wens of gedicht schrijven en je naam (nooit een adres/woonplaats of andere contactgegevens!).
Op de andere kaart plak je alleen een postzegel, het is de bedoeling dat de gedetineerde deze kaart dan zelf naar een dierbare kan sturen.

Als je de kaarten hebt geschreven dan kun je deze deponeren in de brievenbus van de Sixtuskerk bij de Terebint, Tsjerkepaed 7, of in de brievenbus bij diaken Lammijna Hanenburg, Rients Westrastrjitte 6, uiterlijk op zondag 18 februari a.s.

Als diaconie zorgen we dan dat alle kaarten naar het centrale adres in Utrecht verstuurd worden.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op de website van de Protestantse Kerk.

We hopen dat velen van jullie paasgroeten zullen sturen.

De diaconie

terug