Extra gemeenteavond 29 maart 2023 Extra gemeenteavond 29 maart 2023
In de kerkdienst van 19 maart j.l. is al afgekondigd dat ds. Evert Jan Hefting per 18 juni 2023 met emeritaat gaat. Daarom nodigt de kerkenraad je uit voor een extra gemeenteavond op woensdag 29 maart a.s. om 19.45 uur in de Terskflier.
We willen graag met jullie over de vervolgstappen van gedachten wisselen.

Van harte welkom!

Namens de kerkenraad,
Liza Zijlstra-van der Veen

Voorzitter
 
terug