Gelegenheid om dierbaren te herdenken Gelegenheid om dierbaren te herdenken
Op zaterdag 19 november is in de Sixtuskerk tussen 15:00 en 18:00 uur gelegenheid voor gemeenteleden, inwoners van onze dorpen en andere belangstellenden een lichtje aan te steken. We doen dat ter herinnering aan geliefden, die we zijn verloren.

In de kerk is er ruimte voor bezinning. Zoek rustig een plek en gedenk onder de klanken van zachte muziek en mooie beelden uw geliefde(n).

Dominee Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes zijn aanwezig.

Je bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Dat je je welkom mag voelen. 
terug