Bij de kerkdiensten rond Pasen Bij de kerkdiensten rond Pasen
Woensdag 13 april - Midweekgebed, 19.00 uur in de Sixtuskerk

Donderdag 14 april - Witte Donderdag, 19.30 uur in de Sixtuskerk
Het begin van de Paascyclus. Op die avond gedenken we dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Voor het laatst zit hij met hen aan tafel voor de Sedermaaltijd, waarbij hij het brood en de wijn op zichzelf betrekt: ons Avondmaal. We vieren die avond ook samen het Avondmaal: we breken het brood, we delen het en drinken de wijn in opdracht van Jezus om hem blijvend te gedenken.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn die avond de dienst bij te wonen, maar wilt u het Avondmaal wel graag thuis met ons meevieren, neemt u dan op donderdag 14 april tussen 11 en 12 uur contact op met Lammijna Hanenburg, tel. 06-13269309. Zij zorgt dan dat u brood en wijn thuis krijgt.
 
Vrijdag 15 april - Goede Vrijdag, 19.30 uur in de Sixtuskerk
Is de donkerste dag van het kerkelijk jaar. Op die dag worden we stil van het lijden dat Jezus onvermijdelijk trof. In een sobere viering laten we het lijdensverhaal van Jezus op ons inwerken, in een ritme van lezingen uit de bijbel en liederen uit de Matthäus- en Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach, gezongen door de Sixtuscantorij. Als gemeente zingen we een paar liederen en komen we samen in stil gebed.

Zaterdag 16 april - Paaswake, 21.30 uur in de Sixtuskerk
Is de nacht waarin het licht geboren wordt uit het donker. De feestelijke komst van het Licht: dat gaan we vieren, bezingen en bejubelen samen met de Sixtuscantorij. We horen daarbij de Bijbelse verhalen van God, die mensen bevrijdt uit het donker, soms dwars door de dood heen. De nieuwe paaskaars mag branden, we mogen het water van de doop opnieuw voelen als een verfrissende kracht. Wat een feest: Jezus leeft! Laat de klokken maar luiden!

Zondag 17 april - Pasen, 10.00 uur kerkdienst in de Sixtuskerk
Vieren we samen Paasfeest: de Heer is waarlijk opgestaan! Pasen is het centrale feest van de kerk. Zonder Pasen was de kerk niet ontstaan. Vooraf aan de dienst treffen we elkaar aan het paasontbijt (klik hier voor meer info en opgave), om daarna naar de Sixtuskerk te gaan voor de Paasviering. We sluiten in de dienst ook het Paasproject van de kindernevendienst af.

Deze zondag loopt ook het project van de diaconie af. U kunt in de dienst uw spaardoosjes voor het Jongerencentrum Manara in Beiroet inleveren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn in de dienst te komen, dan kunt u de spaardoosjes inleveren bij diaken Tiede Swart, Van Haersoltestrjitte 45. Dat kan op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 april tussen 19 en 20 uur. U kunt ook even bellen: 06-1203596.

 

terug