Kerstviering 70+ Kerstviering 70+
         


Net als in andere jaren kregen alle mensen boven de zeventig jaar in onze dorpen, van de diaconie, persoonlijk een uitnodiging om samen kerst te vieren.
Vrijdag 14 december jl was het zover. Tegen vieren waren de eersten al in dorpshuis It Waed aangekomen, want wie minder goed ter been was, waren al door vrijwilligers van huis gehaald.
Bij binnenkomst kwam je direct al in de stemming want met de diagonaal opgestelde tafels zag het er feestelijk uit.

Toen Maaike Plat ons even over half vijf van harte welkom heette waren we allen al voorzien van koffie/thee met een heerlijke kerstkoek.
Nu was de muzikale familie Wijbenga uit Sint Annaparochie aan de beurt. Moeder en zoon wisselden elkaar af met zang, en muzikale begeleiding bij de door ons gezongen kerstliederen.
Het noflike van al de te zingen versjes was, dat de woorden en de wijze bij de meesten bekend was omdat ze al tientallenjaren gezongen worden.
Onze waarnemend dominee D. Visser uit Harlingen vertelde dat de herders in het veld, hun verantwoordelijk werk, het bewaken van de schapen, even liet voor wat het was.
Want de engelen uit de hemel moedigden ze aan om de nieuwgeboren verlosser in de stal te aanbidden. Blijft over de vraag: doen wij wat de  “druk, druk engel Martha”  zegt,
of luisteren we naar de  ”bescherm Maria engel” op onze schouder. (zo kwam het verhaal van dominee op mij over).

Vervolgens konden we kiezen uit één van de vele eetlust opwekkende drankjes, ook wel aperitiefje genoemd.
Nadat we met de familie Wijbenga nog enige liederen hadden gezongen volgde nog een drankje.
Daarna kregen we een heerlijke broodmaaltijd voorgeschoteld.
De diakenen met hun vrijwilligers, en niet te vergeten de hulpdiakenen zorgden ervoor dat ook de soep en de kroketten op de juiste plaats terecht kwamen.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door de mensen achter de schermen. Alle lof voor het keukenpersoneel.

De inzameling die hierna werd gehouden ging naar de dagopvang van het Leger des Heils in Leeuwarden.
Voordat we het Ere zij God zongen sprak Maaike Plat nog een dankwoord uit.
Bij het verlaten van de zaal kregen we nog een attentie mee. Prachtige decoraties die door de schooljeugd met zorg gemaakt waren.


Ik denk dat ik namens allen spreek als ik alle betrokkenen heel erg bedankt voor deze warme kerstviering.

Een zeventigplusser.
 
terug