Stichting Behoud Kerkorgel Sixtuskerk Stichting Behoud Kerkorgel Sixtuskerk
Het woord “Behoud” staat niet voor niets in de naam van de Stichting. Zij stelt zich ten doel het orgel te promoten en voor de toekomst te bewaren. Een mooi orgel mag ook gehoord worden door een breed publiek. Daarom worden er in het jaar twee orgelconcerten gegeven waarvoor organisten worden uitgenodigd. Voor deze concerten vraagt de Stichting een bijdrage van de bezoekers. Het allerbelangrijkste is dat zondags, tijdens de eredienst, het orgel optimaal klinkt. Daarom worden de tongwerken van het orgel iedere zondag voor de dienst gestemd door Gerrit de Vries, als Cantor Organist, verbonden aan onze gemeente.

De Stichting is zelfstandig, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Er is indien nodig overleg met het college van Kerkrentmeesters.
Want de leden van de Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum is de trotse eigenaar van het orgel.
Grote restauraties en herstelwerkzaamheden zijn voor de kerk. Kleine storingen worden door de Stichting betaald.
De financiële middelen komen binnen door het aanvragen van subsidies bij diverse culturele fondsen, entree bij orgelconcerten en het actief meedoen aan de Rabo ClubSupport.

 

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Nely Jukema
Secretariaat Carel Zaagsma, tel. 0517 - 591568
Penningmeester Wiebe de Vries (Harlingen)
PR Harry Weever
Adviseur Gerrit de Vries

 

 

terug