Kerkenraad Kerkenraad
De Grote Kerkenraad (GKR) bestaat uit:
 • 1 predikant (100%) 
 • Wijkouderlingen
 • Jeugdouderlingen, 
 • Ouderlingen-kerkrentmeester                                                  
 • Diakenen                
      
                                              
De GKR heeft verantwoordelijkheden gedelegeerd aan diverse werkgroepen. 
Het college van kerkrentmeester kent ook 2 kerkrentmeesters zonder ambt.


Verantwoordelijkheid van de werkgroepen:

 
Diaconie
 • dienstbaar in kerk en samenleving
Beheer (Kerkrentmeesters)
 • verantwoordelijk voor financiën, beheer gebouwen en contracten
Pastoraat
 • omzien naar elkaar en geestelijke zorg voor de gemeente
Liturgie & Eredienst
 • eredienst en nevendiensten
Vorming & Toerusting
 • opbouw van de gemeente en toerusting van gemeenteleden en ieder die een taak opneemt.
Jeugd  
 • betrekken van en omzien naar leden t/m 28 jaar
   
terug