Promotiecommissie Promotiecommissie

Kerkblad 

Het kerkblad ‘Bân & Bining is het officiële informatieblad van onze gemeente en verschijnt 10 keer per jaar.


Inleveren kopij
Verschijning kerkblad Bân & Bining 2024

Kopij inleveren (dinsdag voor 22:00 uur) Verschijning op vrijdag  Editie  Bijzonderheden
5 december 2023 15 december 2023 17.8 25 december 1e Kerstdag
9 januari 2024 19 januari 2024 17.9  
6 februari 16 februari  17.10  
5 maart 15 maart 18.1 31 maart Pasen
9 april 19 april 18.2 19 mei Pinksteren
21 mei 31 mei 18.3  
2 juli 12 juli 18.4 20 juli t/m 1 september Zomervakantie
27 augustus 6 september 18.5  
1 oktober 11 oktober 18.6  
5 november 15 november 18.7 3 december 1e Adventszondag
10 december 20 december 18.8 25 december 1e Kerstdag
14 januari 2025 24 januari 2025 18.9  

 

Kopij kun je via e-mail versturen aan: kerkblad@pknsexbierumpietersbierum.nl
Heb je geen mogelijkheid om kopij via e-mail te versturen, dan kun je deze ook bezorgen bij Rike van der Land, Buorfinneleane 4, Sexbierum.

De redactieleden zijn:
  • Rike van de Land-van der Zee
  • Janke Goodijk-Terpstra
  • Tjerk-Jaap TerpstraAbonnement

Voor € 13,50 per jaar ligt de Bân & Binning in je brievenbus! Voor een abonnement neem je contact op met Jippe Wielenga, tel. 0517-592049 of via e-mail:  ledenadministratie@pknsexbierumpietersbierum.nl


Social Media

Je kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram onder: @pknsexbierumpietersbierum 
Op deze pagina houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.
 

Zondagsbrief

Iedere zondagmorgen wordt bij de ingang van de kerk de ‘Zondagsbrief’ uitgedeeld met informatie over de kerkdienst en is de liturgie opgenomen. Verder staan in de zondagsbrief ook nieuwsfeiten en activiteiten voor de komende week. De zondagsbrief kun je ook vinden op de website.

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via
e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl


Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je je daarvoor inschrijven.
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl
 

BeamTeam

In de kerk zorgt een beamteam er voor dat de kerkdiensten aantrekkelijk en goed te volgen zijn, door de diensten in beeld en geluid op groot scherm te presenteren. Ook is de beamteam verantwoordelijk voor de uitzending die live, of later te volgen is via Kerkdienstgemist.

De leden van de beamteam verzorgen bij toerbeurt de algehele presentatie van de diensten of bedienen de camera’s die het gebeuren op het liturgisch centrum weergeven, onder meer voor de kijkers thuis.

Je kunt materiaal (foto's, aankondigingen van activiteiten, etc.) versturen via e-mail: beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl

 

 

terug