Activiteiten Activiteiten


Jaarthema 2020-2021 "Het goede leven" - Bloeien in Gods licht

 
"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God
te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol
of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander
kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven."

Dat is het jaarthema voor het komende seizoen. De kerkenraad kiest er ook dit jaar voor aan te sluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk. En het is een mooi thema. En het is fijn dat dit thema op veel plekken in het land een leidraad is. 

 

Over de illustratie

Illustrator Gerdien van Delft (Studio Rebel) maakte een afbeelding bij het thema. Gemeenten kunnen deze afbeelding ook gebruiken. "Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar gedeeltelijk overlappen en de duif die de handen samenbindt.
De quote 'in die ander komt iets van God naar je toe’ is hiervoor inspiratie geweest. De paarse vlam vormt met het rode gedeelte een kaars is symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws voortkomt."

Het jaarthema vormt een rode draad door de activiteiten in het jaar. Soms meer, soms minder zichtbaar. In ieder geval is 'het goede leven' het thema van de ontmoetingsbijeenkomsten vanuit het Pastoraat. In januari hoort u hier meer van. In februari en maart worden gewoonlijk de bijeenkomsten gehouden.Hier vindt u de links naar de diverse activiteiten van onze gemeente:
terug