Activiteiten ActiviteitenJaarthema 2018-2019: Een goed gesprek

Dat is het jaarthema voor het komende seizoen. De kerkenraad kiest er ook dit jaar voor aan te sluiten bij het jaarthema van de landelijke kerk. En het is een mooi thema. En het is fijn dat dit thema op veel plekken in het land leidraad is. Dat levert zomaar mooie gesprekken op met familie en vrienden die elders wonen.

Het jaarthema vormt een rode draad door de activiteiten in het jaar. Soms meer, soms minder zichtbaar. In ieder geval is 'een goed gesprek' het thema van de ontmoetingsbijeenkomsten vanuit het Pastoraat. In januari hoort u hier meer van. In februari en maart worden gewoonlijk de bijeenkomsten gehouden.

Het jaarthema werkt, hopen wij, ook als een uitnodiging om (bewust) een goed gesprek te beginnen. Binnen je gezin, de familie, met je buren. Een goed gesprek is een gesprek waarin met respect wordt geluisterd naar wat er wordt verteld. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, om een goed gesprek te voeren. Het is nog een hele kunst, om een goed gesprek te voeren, zonder je gelijk te willen halen of jouw mening bevestigd te willen krijgen. Uitgangspunt bij een goed gesprek is: 'Jij denkt er waarschijnlijk anders overr. Jij bent immers een ander. Wat jij denkt is OK en wat ik denk is ook OK'. Zo leren we veel van elkaar, over hoe je err ook tegenaan kunt kijken. Het is vaak heel verrassend dat, als het lukt, een goed gesprek, je zelf door het gesprek beter begrijpt waarom voor jou dit punt zo belangrijk is.

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat de anderr, door het andere standpunt, jou echt aan het denken zet. Gewoon, doordat je er zelf nog nooit op deze manier naar hebt gekeken.
Een goed gesprek is ook spannend: je stelt jezelf open voor een ander. Dat kan je een kwetsbaar gevoel geven. Je eigen mening geeft ook houvast. Daarom ben je geneigd er stevig aan vasgt te houden. Een open luisteren betekent dat je, in principe, bereid bent iets uit de standpunten van de ander te accepteren.


Hier vindt u de links naar de diverse activiteiten van onze gemeente:
terug