Oproep roosjesactie 2023 Oproep roosjesactie 2023

Oproep Roosjesactie 2023

Donderdag 11 mei starten de eindexamens. Een spannende tijd voor veel jongeren. Tradionteel ontvangen de jongeren een roosje als de uitslag bekend is, alleen vanaf de coronaperiode kunnen de eindexamenkandidaten examen doen in twee tijdvakken. Dit betekend dat de uitslag op twee verschillende datums bekend wordt gemaakt. Het uitreiken van de roosjes wordt hierdoor wat lastiger, daarom hebben we besloten om de roosjes vooraf aan de examens uit te reiken als succes wens.

Bij deze de oproep om de eindexamenkandiataten die bij jullie bekend zijn aan ons door te geven. 
Verzoek om naam + adres van deze examenkandidaat te mailen naar jeugdpastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl
 
terug