Midweekgebeden en stille week vieringen Midweekgebeden en stille week vieringen

De midweekgebeden zijn al jaren een traditie in onze gemeente in de veertigdagentijd.
De vieringen zijn laagdrempelig, voor gemeenteleden door gemeenteleden met medewerking van de predikant(en).

De veertigdagentijd, veertig dagen voor Pasen, is een periode van inkeer en bezinning op het lijden en sterven van Christus in relatie met het lijden van mens en wereld.
De midweekgebeden zijn er op de woensdagavond als een kort moment van stilte en bezinning. Van 19.00 tot 19.30 uur is er tijd voor woord en muziek, stilte en gebed.

In de Stille Week is er een cyclus van vieringen op weg naar Pasen: op Witte Donderdag (met viering van het Avondmaal), Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswakeviering met het nieuwe Licht).

Zowel de Midweekgebeden als de Stille Weekvieringen worden voorbereid met gemeenteleden. Wie daarvoor belangstelling heeft, kan zich melden.


Contactpersonen:
 
Martha Kroes        tel. 06-41271349      E-mail: marthakroes@gmail.com
Gerrit de Vries tel. 06-55689245 E-mail: devries.music@kpnmail.nl


 
terug