Lekker ite Lekker ite

De enthousiaste vrijwilligers van de kookgroep 'Lekker ite'  bereiden de eerste woensdag van de maand
een heerlijke maaltijd voor dorpsgenoten die graag eens samen willen dineren.
Ontmoeting en gezelligheid staan voorop. 

Zie op de agenda voor de volgende datums.

 
Voor wie:  Voor mensen die doorgaans alleen eten en ook éénoudergezinnen zijn van harte welkom!
Wanneer: De eerste woensdag van de maand
Tijd: Het eten staat om 18:00 uur klaar
Waar: Terskflier, Tsjerk-Hiddesstrjitte 25-27 te Sexbierum
Opgave: Twee dagen vooraf (tussen 18.00 - 19.00 uur) bij Nely Jukema, tel. 0517 - 591143
Kosten: Naar draagkracht, er is een collectebusje

 
terug