Lekker ite Lekker ite

De kookgroep staat weer graag voor u klaar om een maaltijd te verzorgen en daarom starten we dit seizoen met Lekker ite.

Zie op de agenda voor de volgende datums.

 
Voor wie:  Voor mensen die doorgaans alleen eten en ook éénoudergezinnen zijn van harte welkom!
Wanneer: De eerste woensdag van de maand
Tijd: Het eten staat om 18:00 uur klaar
Waar: Terskflier, Tsjerk-Hiddesstrjitte 25-27 te Sexbierum
Opgave: Twee dagen vooraf (tussen 18.00 - 19.00 uur) bij Nely Jukema, tel. 0517 - 591143
Kosten: Naar draagkracht, er is een collectebusje

 
terug