Kindernevendienst Kindernevendienst

In de gewone kerkdiensten zal er niet meer standaard kindernevendienst zijn. Wel wordt er van de voorganger verwacht dat er in de dienst aandacht voor de kinderen is. Ook zijn er tasjes met een kleurplaat of knutsel beschikbaar voor kinderen die in de kerk komen. 

In de Zin-op-Zondagdiensten (1e zondag van de maand) zal er uitdrukkelijk aandacht zijn voor de kinderen. Tijdens de preek of verwerking voor volwassenen in deze diensten krijgen de kinderen een eigen verwerkingsvorm aangeboden aan een tafel in de kerk (knutselen) of in het koor (lego). Tijdens de advent en de veertigdagentijd zal er ook gerichte aandacht zijn voor kinderen in de kerk, met deels een eigen programma. 

Daarnaast is er drie keer per jaar kliederkerk die gericht is op jonge kinderen en hun gezinnen/families.


Leidsters van de kindernevendienst zijn:

Tina Krijgsman, Elbrich Bierema en Rianne Jukema.

Voorzitter:        Rianne Jukema tel. 06-30511727
E-mail: riannewissmann1@hotmail.com  

 

terug