de Kerkdienst de Kerkdienst

Wat is een kerkdienst?

In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt/gesproken en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten. Er wordt gezongen uit onder andere een liedboek, dat je zelf kunt meenemen, maar ook beschikbaar is in de kerk. Ook is de kerkdienst live te volgen of op een later tijdstip te zien via www.kerkdienstgemist.nl


Geen vaste plaatsen

Bij de gewone kerkdienst is een aantal plaatsen gereserveerd voor de mensen die een functie hebben in de kerk. Verder kun je overal gaan zitten, er zijn geen vaste plaatsen. Bij bijzondere diensten, zoals een doopdienst, zijn voorin de kerk plaatsen gereserveerd, bijvoorbeeld voor de familie. Als je dus te gast bent, kun je juist daar terecht!


Kinderen in de Kerk

De kerkdienst is een verzamelplaats voor jong en oud. De kleinste kinderen, die anders naar de oppasdienst gingen, mogen voortaan naar de kindernevendienst gebracht worden. Contactpersoon: Rianne Jukema, tel. 06-30511727.
Voor de kinderen die naar de basisschool gaan is er een eigen bijeenkomst tijdens de preek/overdenking, de kindernevendienst. Voor de tieners is er op de 1e zondag van de maand Tienerdienst.

 

'Orde' van de dienst

Voorafgaand aan de dienst/viering klinkt orgelmuziek en mensen maken een praatje. Er wordt er een lied voor de dienst gezongen, gevolgd door een consistoriegebed. De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga. Er volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad en een welkom voor de gasten. Daarna wordt de kaars van verbondenheid met Mestlin aangestoken aan de Paarskaars. Iedereen gaat staan. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.


Afwisseling

Als iedereen weer gaat zitten volgt een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen en Bijbellezingen. De dominee legt een Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel 'predikant' genoemd) ook wel genoemd: de overdenking. In de overdenking wordt de link met het dagelijks leven gelegd. Na de overdenking wordt gebeden voor o.a. de nood in de wereld en de zieken in de gemeente. De dienst/viering eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen met een gezongen amen.

 
terug