zondag 2 juni 2024 om 10:00 uur

Kerk-School-Gezin Openluchtdienst
Voorganger(s): Ds. M. Kroes
Tekst(en): Thema: Deel je talent

Op het schoolplein van IKC De Skeakel

Neem zelf een stoel/picknickkleed mee én een kopje/beker (voor koffie/thee/limonade)
En neem iets lekkers mee, om te delen na de dienst.

Collecte: voor het Deelstation
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op bankrekeningnummer 
NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Diaconie Sexbierum-Pietersbierum
o.v.v. Deelstation
 

terug