zondag 14 augustus 2022 om 09:30

Kerkdienst - Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. F.F. Omta
Organist: Bouwe Tjallingii

Sixtuskerk

Gezamenlijke dienst met PG Oosterbierum-Wijnaldum

Koffiedrinken na de dienst

terug