zondag 8 augustus 2021  om 09:30 uur
Voorganger: Dhr. P. Speelman, Folsgare
Eredienst in Sint Joristsjerkerk te Oosterbierum

De kerkdienst is via kerkdienstgemist.nl te volgen.

terug