Gespreksgroep Jonge Ouders en van Tieners Gespreksgroep Jonge Ouders en van Tieners

Gespreksgroep Jonge Ouders

De gespreksgroep Jonge Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar komt ca 3 tot 5 keer per jaar samen in huiselijke kring.
De leiding is in handen van dominee Martha Kroes.
Actuele onderwerpen en bepaalde vraagstukken over de opvoeding in combinatie met het geloof worden besproken.

De groep bestaat nu uit 6 personen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met:
Dûmny Martha    tel. 06-31271349    E-mail: marthakroes@gmail.com
 

Gespreksgroep Ouders van Tieners

Dit is een groep ouders die ongeveer 6 tot 8 per jaar bij elkaar komt. Er is ruimte voor het delen van persoonlijke gebeurtenissen en er wordt elke keer een ander onderwerp voorbereid door 2 leden van de groep.
De groep bestaat momenteel uit ongeveer 10 personen.

Contactpersoon:

Sita Terpstra   tel. 06-27577561     
terug