Media Media

Promotiecommissie


Kerkblad 

Het kerkblad ‘Bân & Bining is het officiële informatieblad van onze gemeente en verschijnt 10 keer per jaar.


Inleveren kopij
Verschijning kerkblad Bân & Bining 2023

Kopij inleveren (dinsdag voor 22:00 uur) Verschijning op vrijdag Editie
10 januari 20 januari  16.9
7 februari 17 februari 16.10
21 maart  31 maart 17.1
18 april 28 april 17.2
30 mei 9 juni 17.3
4 juli 14 juli 17.4
5 september 15 september 17.5
3 oktober 13 oktober 17.6
7 november 17 november 17.7
5 december 15 december 17.8
9 januari 2024 19 januari 2024 17.9

 

Kopij kun je via e-mail versturen aan: kerkblad@pknsexbierumpietersbierum.nl
Heb je geen mogelijkheid om kopij via e-mail te versturen, dan kun je deze ook bezorgen bij Rike van der Land, Buorfinneleane 4, Sexbierum.

De redactieleden zijn:
  • Rike van de Land-van der Zee
  • Janke Goodijk-Terpstra
  • Tjerk-Jaap TerpstraAbonnement

Voor € 13,50 per jaar ligt de Bân & Binning in je brievenbus! Voor een abonnement neem je contact op met Jippe Wielenga, tel. 0517-592049 of via e-mail:  ledenadministratie@pknsexbierumpietersbierum.nl


Social Media

Je kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram onder: @pknsexbierumpietersbierum 
Op deze pagina houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.
 

Zondagsbrief

Iedere zondagmorgen wordt bij de ingang van de kerk de ‘Zondagsbrief’ uitgedeeld met informatie over de kerkdienst en is de liturgie opgenomen. Verder staan in de zondagsbrief ook nieuwsfeiten en activiteiten voor de komende week. De zondagsbrief kun je ook vinden op de website.

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via
e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl


Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je je daarvoor inschrijven.
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl
 

BeamTeam

In de kerk zorgt een beamteam er voor dat de kerkdiensten aantrekkelijk en goed te volgen zijn, door de diensten in beeld en geluid op groot scherm te presenteren. Ook is de beamteam verantwoordelijk voor de uitzending die live, of later te volgen is via Kerkdienstgemist.

De leden van de beamteam verzorgen bij toerbeurt de algehele presentatie van de diensten of bedienen de camera’s die het gebeuren op het liturgisch centrum weergeven, onder meer voor de kijkers thuis.

Je kunt materiaal (foto's, aankondigingen van activiteiten, etc.) versturen via e-mail: beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl

 

 

terug