4 Dorpendienst 4 Dorpendienst
Enkele jaren geleden is het idee ontstaan om met dorpen uit de regio een gezamenlijke dienst te organiseren. Wat begon met 3 dorpen is inmiddels uitgegroeid tot 4 dorpen. En eigenlijk klopt zelfs dat niet. We noemen het dorpen, maar tellen de kerkelijke gemeenten. Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum-Wijnaldum, Tzummarum-Firdgum en Minnertsga zijn de gemeenten die meewerken aan deze viering.

Als commissie bedenkt men met elkaar een mooie laagdrempelige 4ing, hierin is plaats voor muziek, samenzang, gebeden, gedichten, verhalen en andere ideeën die bij de viering passen.
 
terug