4 Dorpen4ing 4 Dorpen4ing

Het is al jaren een traditie om met 7 dorpen uit de regio 1x per jaar een gezamenlijke dienst te organiseren. De kerkelijke gemeenten Sexbierum- Pietersbierum, Oosterbierum-Wijnaldum, Tzummarum-Firdgum en Minnertsga zijn de gemeenten die meewerken aan deze 4ing.

Vanuit elke gemeente zitten als afvaardiging 2 gemeenteleden in de commissie. Als commissie bedenken zij met elkaar een mooie laagdrempelige 4ing, waarin plaats is voor muziek, samenzang, gebeden, gedichten, verhalen en andere ideeën die bij de 4ing passen.

In de commissie voor Sexbierum-Pietersbierum zitten:
Annemieke Teertstra, tel. 06-46595069
Klarinda de Witte, tel. 06-12471899

terug