College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Primaire taak

De primaire taak van het College van Kerkrentmeesters is: er voor zorgen dat de gemeente financieel kan voortbestaan.
De gebouwen moeten worden onderhouden, onze predikanten moeten maandelijks worden betaald, ditzelfde geldt voor kosters en organist.
Onze Protestantse gemeente bezit ca. 125 ha. landerijen. Deze landerijen worden verpacht. De opbrengsten uit deze pacht zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten. Daarnaast organiseert het College van Kerkrentmeesters acties om aan geld te komen en wordt jaarlijks de actie Kerkbalans gehouden.

Onderhoud

Onze gemeente bezit de volgende gebouwen:
2 kerken:
  • de Sixtuskerk: Tsjerkepaed 1
  • de Terskflier: Tsjerk-Hiddesstrjitte 27
bijgebouwen:
  • Terskflierzalen: Tsjerk-Hiddesstrjitte 27
  • de Terebint: Tsjerkepaed 7
1 pastorie:
  • Pastorie: de Tsjerke-ekers 27
Deze gebouwen moeten worden onderhouden en soms worden aangepast. De begraafplaatsen van Sexbierum en Pietersbierum moeten worden onderhouden en tevens moet er van tijd tot tijd een nieuw tarief voor grafrechten worden vastgesteld. Belangrijk is dat alle tarieven die we als kerk hanteren regelmatig worden bijgesteld. Inflatie geldt in de kerk net zo goed.
Kortom, het College van Kerkrentmeesters is de zakelijke tak van de kereknraad. Hierbij moeten we wel steeds alert zijn dat we het doel van onze kerk niet uit het oog verliezen: Jezus Christus. Daarom zorgen we er ook steeds voor dat Hij niet vergeten wordt tijdens onze vergaderingen.

Voor meer informatie over het beheer van onze gemeente kun je vinden via deze link: Beheer

De contactgegegens van het College van Kerkrentmeesters vind je hier: Contact Kerkrentmeesters


 
terug