Vastenmaaltijd voor kinderen op 14 februari Vastenmaaltijd voor kinderen op 14 februari

Vastenmaaltijd - Sobere maaltijd voor kinderen en hun gezin

Op Aswoensdag 14 februari, een dag na het carnaval, begint de 40dagentijd. In de traditie van de kerk versoberen mensen dan veertig dagen lang hun leven, op weg naar Pasen. Parallel aan de weg van Jezus naar zijn onvermijdelijke dood, proberen mensen 40 dagen lang sober te leven, om zo te komen tot een eigen weg van inkeer en bezinning.

Voor veel mensen en zeker gezinnen is dat in deze tijd lastig: 40 dagen lang rust en soberheid in het hectische bestaan dat leven heet? Het is haast geen doen. De vaste structuren waar mensen vroeger dag na dag mee leefden, passen niet meer in onze manier van leven. We rennen van hot naar her en zoeken het meer in mo- menten van fijn samenzijn.

In Sexbierum willen we daar bij aansluiten. Aan het begin van de eeuwenoude 40dagentijd prikken we een moment om samen aan tafel te gaan. Samen als ge- zinnen genieten van een voedzame maar eenvoudige maaltijd. Aan tafel kun je als ouders met elkaar nadenken en uitwisselen hoe het leven eruit ziet, wat je mis- schien wel anders zou willen. De kinderen ervaren op een speelse manier wat ‘sober eten’ is, en krijgen daar een vrolijke uitleg bij. Wat is vasten en hoe kun je dat op heel simpele manieren af en toe doen?

Als gezin krijg je ook een spaardoosje mee naar huis. Tot aan Pasen kun je daarin samen sparen voor het 40dagen project van de kerk: “Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca”.

Denk je: oeh, wat serieus allemaal... Dat valt vast mee. Als je samen eenvoudig eet, ontstaat er juist ruimte voor genieten en gezellig samen zijn, voor delen met elkaar, met soms een serieuze frons, soms een bevrijdende lach.

Voel je welkom! Als je komt, graag even opgeven in verband met de catering.

Wanneer: woensdag 14 februari
Waar: de Terskflier
Aanvang: 17.30 uur

Opgave: Rianne Jukema, tel. 06-30511727
              Tiny Plat, tel. 06-30794462
              ds. Martha Kroes, tel. 06-41271349

terug