Paasgroetenactie 2023 Paasgroetenactie 2023

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met een groep vrouwelijke gedetineerden in de gevangenis van Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaart dit jaar. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op, een nieuw begin.”

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet je niet precies wie deze kaart ontvangt, je mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Tijdens de kerkdiensten van zondag 19 en 26 februari kun je een kaart meenemen. Ook is er de mogelijkheid tijdens de dienst op zondag 5 maart nog een kaart te schrijven.

Het zijn dubbele kaarten, één is voor de gedetineerde zelf, daarop kun je een groet, wens of gedicht schrijven en je naam (nooit een adres/woonplaats of andere contactgegevens!).
Een aantal tips wat je op een paasgroet kunt schrijven, klik hier.
Op de andere kaart plak je alleen een postzegel, het is de bedoeling dat de gedetineerde deze kaart dan zelf naar een dierbare kan sturen.

Als je de kaarten hebt geschreven dan kun je deze deponeren in de brievenbus van de Sixtuskerk bij de Terebint, Tsjerkepaed 7, of in de brievenbus bij diaken Lammijna Hanenburg, Rients Westrastrjitte 6, uiterlijk op zaterdag 4 maart.

Als diaconie zorgen we dan dat alle kaarten naar het centrale adres in Utrecht verstuurd worden.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op de website van de Protestantse Kerk.
We hopen dat velen van jullie paasgroeten zullen sturen.

De diaconie

terug