Adventsproject Levenslicht - Kindernevendienst Adventsproject Levenslicht - Kindernevendienst

Zondag 27 november begint de Adventstijd: vier weken lang nemen we de tijd om naar het Kerstfeest toe te leven.

Advent op zondag

Het thema voor dit jaar is Levenslicht.
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk met elkaar verbonden: als God leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij het licht der wereld is (Joh. 8:12).
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen: Batseba, Ruth, Rachel en Tamar, en op Kerstmorgen natuurlijk Maria.

Bij de kindernevendienst staat dit thema centraal; zij zijn aan het begin van de vier adventsdiensten bij ons in de kerk om een adventskaars en een gedicht te lezen, de ‘voormoeder van Jezus’ van die zondag toe te lichten en samen met de gemeente het adventslied te zingen. Op een bekende melodie, maar met een nieuwe tekst voor de kinderen. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte.

terug