Collectes augustus Collectes augustus

Iedere week collecteren we voor 2 doelen. De eerste collecte is voor de Diaconie en is meestal voor onze naaste dichtbij of ver weg die financiele steun kan gebruiken. Hieronder vind je een toelichting op de bestemmingen.

De tweede collecte is voor het College van Kerkrentmeesters, voor onze gemeente om alle zorg, activiteiten en diensten mogelijk te maken.
 

Bijdragen aan de collecte overmaken

Dit kan eenvoudig via de collecte-app Givt of via een overschrijving via de bank.

  • 1e collecte:
    Diaconie Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL20 RABO 0325 5024 98 met vermelding collectedatum en doel

  • 2e collecte:
    Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum:  NL25 RABO 0325 5003 71 met vermelding collectedatum en doel


Toelichting  1e collecte

14 augustus   Kerk in Actie - Zending - Egypte

De kerk staat op tegen armoede in dorpen in heel Egypte

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.
De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte, heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptisch Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk.
Mensen uit de kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL20 RABO 0325 502 498 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte Zending Egypte’.

 

28 augustus JOP (Jong Protestant)

De kerk een thuis voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken, die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk!

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening:
NL52 ABNA 0414 141 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk onder vermelding van ‘Collecte Jong Protestant’.

terug