Kleasterkuier woensdag 5 april Kleasterkuier woensdag 5 april
Sinds 2012 worden er bij Nijkleaster in Jorwert “Kleastermoarn mei kuier” georganiseerd.
De ochtend begint in de Redbadtsjerke in Jorwert met een korte viering met een schriftlezing, het zingen van een lied, een korte meditatie en stilte. In die viering komt het thema van die morgen aan de orde.
Vervolgens maken we onder het koffiedrinken kennis met elkaar. Daarna gaan we wandelen (ca. 5 kilometer). Eerst in stilte om tot jezelf, tot rust te komen. Tijdens een korte stop krijgen we een vraag, die aansluit bij de viering. In stilte lopen we daarover na te denken. Tot slot, in het derde deel van de wandeling, lopen we we twee aan twee en wisselen onze gedachten met elkaar uit. Aangekomen bij de kerk lunchen we samen met het door onszelf meegenomen brood en hebben we een nagesprek. Daarna keren we weer huiswaarts.

De commissie Vorming en Toerusting van onze gemeente nodigt belangstellenden van harte uit voor deze kuier op woensdag 5 april. Als groep mogen we met 8 – 10 personen deelnemen. Mocht er een grotere belangstelling zijn dan zullen we met een tweede groep een andere datum moeten afspreken. Want er zijn ook andere deelnemers. We verzamelen die morgen om 8.50 uur bij de Terskflier en rijden dan met een aantal auto’s naar Jorwert.

Je kunt je vóór 31 maart bij mij opgeven per mail: ejhefting@gmail.com of tel. 0517-785489. Geef je dan s.v.p. aan met hoeveel personen je denkt te komen en of je eventueel wilt rijden met je auto.
De kosten zijn 5 euro. Die kun je ter plekke contant betalen. Je zorgt voor je eigen lunch. Voor koffie en thee worden door de organisatie gezorgd.

Doe wel stevige (wandel)schoenen aan. Het laatste deel lopen we een stuk over de Slachtedijk, waar het gras vaak nog nat is.

Samengevat ziet het programma er dus zo uit:

  8.50 uur Verzamelen bij de Terskflier en vertrek
  9.30 uur Viering in Redbadkerk
10.00 uur kennismaking met koffie/thee
10.35 uur start kuier ca. 5 km in de drieslag Stilte, Bezinning en Verbinding
11.45 uur Gezamenlijke lunch (zelf meenemen) en nagesprek over de ochtend
12.30 uur Afsluiting

Graag tot 5 april.
ds. Evert Jan Hefting
 
terug