Meditatieve wandeling Meditatieve wandeling

Op zondagmiddag 20 januari a.s. om 14.00 uur is er vanuit de Sixtuskerk een meditatieve wandeling.

We beginnen in de kerk, met een korte viering: een lied, een gebed en een bijbeltekst. Daarna gaan we op pad. Onder het lopen is er ruimte voor stilte, daarna kunnen we nadenken over een zin of een woord uit het bijbelgedeelte dat we bij de viering hebben gelezen. Tot slot delen we die gedachten met een medewandelaar.
Na afloop is er thee of koffie bij de Sixtuskerk.

U bent van harte welkom.

Werkgroep Vorming en Toerusting


 
terug