Kerstviering 70+ Kerstviering 70+

Voor alle 70+ inwoners van Sexbierum-Pietersbierum 

Op vijdag 14 december a.s. organiseert de Diaconie de jaarlijkse kerstviering voor alle 70+ inwoners van Sexbierum-Pietersbierum in dorpshuis It Waed, Skoalstrjitte 12. Het begint om 16.30 uur.

In week 48 kunt u ons aan de deur verwachten voor een persoonlijke uitnodiging. Geen uitnodiging ontvangen ? En u wilt wel graag komen !
Neem dan even contact op met Maaike Plat, telefoon 0517 - 592037

Van Harte Welkom !

terug