Protocol Corona-richtlijnen Protocol Corona-richtlijnen


Zaterdag 25 september 2021 versoepelt de regering de coronamaatregelen voor onze samenleving. De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’, en dat heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven, vooral voor onze kerkdiensten.
De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven

Daarom zullen de komende tijd ook in onze kerkgebouwen de volgende regels in acht worden genomen:

  • Bij het naar binnen gaan dient iedereen de handen te ontsmetten; 
  • We gaan geen handen schudden
  • Er is geen gezondheidscheck bij de ingang, maar van iedereen wordt verwacht dat hij/zij thuisblijft bij klachten, ook als dat lichte klachten zijn; 
  • De kerkbanken worden nog steeds om en om gebruikt en alle kerkbezoekers krijgen een vaste zitplaats
  • Er wordt zo weinig mogelijk door elkaar in de kerkruimte rondgelopen 
  • Van harte te zingen mag, maar met mate en niet uit volle borst; hierbij een dringend verzoek aan de organisten, om ook het orgelspel hierop aan te passen, en niet de registers vol open te trekken.
  • de ouderling van dienst zal elke keer aan het begin van de dienst, de gemeente ook mededelen dat het niet gewenst is, dat er uit volle borst wordt gezongen.
  • collecteren blijven we bij de uitgang doen, door middel van de 2 collectezakken, of digitaal via GIVT

 

Geen coronapas vereist 

Onze landelijke kerk en de overige kerkgenootschappen hebben nadrukkelijk uitgesproken dat kerken zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden de ruimte geven in de kerkdiensten. Een coronapas is bij de ingang van de kerk niet vereist. De registratieplicht en gezondheidscheck zijn niet meer verplicht.
 

Geef kwetsbaren de ruimte 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt tijdens de kerkdiensten, 
Voor de kwetsbare gemeenteleden willen we graag de anderhalve meter afstand zoveel mogelijk aan bieden, de mogelijkheid hiervoor is aanwezig, en we vragen eenieder dan ook om de ander de ruimte te geven.

Omdat we iedereen de kans willen geven om onze kerkdiensten veilig bij te kunnen wonen, is het strikt hanteren van bovenstaande regels een vereiste.
De ouderling van dienst is, als verantwoordelijke voor de kerkdienst, degene die zal ingrijpen, op het moment dat bovenstaande regels niet worden nageleefd.

Alleen als we er samen voor gaan, kunnen we er op een verantwoorde manier omgaan met deze pandemie, en kunnen we toch met elkaar samen zijn.
 

terug