Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling
In de plaatselijke regeling staat hoe de gemeente van Sexbierum-Pietersbierum invulling geeft aan de Kerkorde.

Plaatselijke regeling
 
terug