Wijkouderlingen Wijkouderlingen


Wijk 1

Jantsje v.d. Veen-Ennema
T. 0517 - 591937

Wijk 2

Ane Jukema
T. 0517 - 591143

Wijk 3

Matty de Jager-Keuning
T. 0517 - 591554

Wijk 4

Rennie Zijlstra-Roorda
T. 0517 - 591510

Wijk 5

Anna Ykema-Plat
T. 0517 - 592043

Wijk 6

Pietsje v.d. Zee
T. 0517 - 393584

 pastoraat@pknsexbierumpietersbierum.nl
terug