Tienertalk en Tienertop Tienertalk en Tienertop

Tienertalk 16-

Jongeren die de basisschool verlaten krijgen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen aan de Tienertalk. We komen iedere 2 weken bij elkaar bij de leiding thuis en praten met elkaar over wat je bezig houdt, thema's vanuit de leiding en onderwerpen uit de Bijbel. 
Het duurt per keer ongeveer een uur en natuurlijk drinken we thee en krijgen er wat lekkers bij.


TienerTop 16+

Het vervolg op Tienertalk is voor jongeren van 16 jaar TienerTop 16+
We praten met elkaar over onderwerpen uit het gewone leven en zoeken naar verbindingen met de Bijbel, geloof en kerk. Het doel is dat jij er zicht op krijgt wat het Christelijk geloof inhoudt en leert wat er in een kerkdienst gebeurt. In gesprek met elkaar ontdekt jij wat voor jou belangrijk is; wat voor jou persoonlijk geloven betekent.

Of het koken voor en eten met mensen in het Aanloophuis in Leeuwarden.


TienerTop 17- 18+


TienerTop 19+ Top 20+

Net als voor de TienerTop 16+ en de 17-18+ geldt voor deze groep hetzelfde.
 
terug