wo 4 december 2019

Extra-gemeenteavond

Locatie: 
 Terskflier
Tijdstip: 
 20:00 uur


Er wordt gesproken over de kerkgebouwen en het MFA.


Agenda:

 1.  Welkom door de voorzitter

 2.  Opening
    - Ds. D. Visser opent de avond

 3.  Rondje wel en wee

 4.  Gezamenlijke diensten met PKN Oosterbierum-Wijnaldum
    - Gezamenlijke diensten in de zomermaanden
    - Gezamenlijke bid- en dankstonden

 5.  MFA en kerkelijke gebouwen

 6.  Rondvraag

 7.  Sluiting
   - We zingen uit de ELB: lied 398


De kerkenraad nodigt u van harte uit.
 

terug