Diaconie Diaconie
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door de diaconie.
De diakenen zijn de handen van de kerkgemeenschap. In de praktijk houdt de taak van de diaconie in dat er bijdragen gegeven worden aan diverse geselecteerde diaconale doelen op plaatselijk, regionaal/provinciaal, landelijk en wereldwijd niveau. Ook kan in voorkomende gevallen ondersteuning worden geboden aan personen/gezinnen die om wat voor reden dan ook in ernstige financiële problemen zijn gekomen. Om dit mogelijk te maken wordt er wekelijks gecollecteerd tijdens de kerkdienst.
 

De diaconale activiteiten krijgen o.a. gestalte door:

  • Het diaconaat rondom de kerkdienst (voorbeden, bloemengroet, avondmaal, collectes)
  • Het diaconaat binnen de gemeente (gemeenschapswerk, kerstviering voor ouderen in onze dorpen Sexbierum-Pietersbierum)
  • Het diaconaat en samenleving (IDO – Interkerkelijk Diaconaal Overleg - Waadhoeke).
  • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), het diaconaat wereldwijd. Uiteraard wordt de gemeente daarover geïnformeerd via Ban & Bining en de website.Praktische hulp bij financiële problemen

Voor praktische hulp bij financiële problemen kun je terecht bij de Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) in Waadhoeke, waarbij onze kerk is aangesloten. Het IDO werkt nauw samen met Humanitas Noordwest-Friesland. Er zijn 2 vrijwilligers, waarmee je contact kunt opnemen als je hulp nodig hebt. 
 
Dit zijn:
  • Griet Postma, tel. 0517- 393007 of 06 - 12638920
  • Jacob van Vredendaal, tel. 06 - 37552448
 
Griet en Jacob coördineren de hulpaanvragen voor beide organisaties en zorgen ervoor dat je een vrijwillige hulpverlener krijgt toegewezen. Bij geen gehoor kun je bellen met Humanitas Thuisadministratie, Franeker, tel. 06-10595106. Je mag je hulpvraag ook mailen aan: thuisadministratie.nwf@humanitas.nl 
 
Als je niet in staat bent of het moeilijk vindt om contact op te nemen, mag je dit ook laten doen door een persoon, die jij in vertrouwen neemt, bijvoorbeeld een dominee, ouderling, diaken, familielid of een andere persoon.
 
Voor meer informatie kun je terecht op de website van Humanitas Noordwest-Friesland, klik hier.

Voor de goede orde: Jouw hulpvraag wordt zeer vertrouwelijk behandeld!


 
terug