Media Media

Promotiecommissie:

Kerkblad Bân & Bining en Website

De redactie van Bân & Binning en de Website hebben hun krachten gebundeld.
Samen hebben zij als doel de informatiebronnen binnen de gemeente te stroomlijnen en te koppelen.

Waar de Bân & Binning vooral de praktische informatie verstrekt die betrekking hebben op de zaken op korte termijn, kan de website dieper op de zaken ingaan en uitgebreider informatie bieden.
Dit alles kan dan worden uitgebreid door het plaatsen van foto’s en linken naar andere sites.
Het doel is om zowel het kerkblad als de website een informatiebron te laten zijn voor en door gemeenteleden.
Gemeenteleden wordt dan ook van harte uitgenodigd om informatie aan te leveren, zodat het ook een levendig medium wordt.


Inleveren kopij
Verschijning kerkblad Bân & Bining 2022

Kopij inleveren (voor 22:00 uur) Verschijning Editie
4 januari  14 januari  15.9
1 februari 11 februari 15.10
1 maart  11 maart 15.11
29 maart 8 april 16.1
10 mei 20 mei 16.2
7 juni 17 juni 16.3
5 juli 15 juli 16.4
30 augustus 9 september 16.5
27 september 7 oktober 16.6
1 november 11 november 16.7
6 december 16 december 16.8
10 januari 2023 20 januari 2023 16.9


Kopij

Website: website@pknsexbierumpietersbierum.nl
Bân & Bining: kerkblad@pknsexbierumpietersbierum.nl


Kerkblad Bân & Binning

Bân & Binning is het kerkinformatieblad en verschijnt tien keer per jaar. 
Word lid en blijf op de hoogte van alle activiteiten binnen onze gemeente en in de kerk!


Abonnement

Voor slechts € 13,50 per jaar ligt Bân & Binning in uw brievenbus! Voor een abonnement neemt u contact op met de ledenadministratie.

 

BeamTeam

In de kerk zorgt een beamteam er voor dat de kerkdiensten aantrekkelijk en goed te volgen zijn, door de diensten in beeld en geluid op groot scherm te presenteren. Ook is de beamteam verantwoordelijk voor de uitzending die live, of later te volgen is via Kerkdienstgemist.
De leden van de beamteam verzorgen bij toerbeurt de algehele presentatie van de diensten of bedienen de camera’s die het gebeuren op het liturgisch centrum weergeven, onder meer voor de kijkers thuis.
 

U kunt materiaal (foto's, aankondigingen van activiteiten, etc.) mailen naar: beamteam@pknsexbierumpietersbierum.nl

 
terug