woensdag 14 februari 2024 om 19.30 uur

Aswoensdag - Start 40-dagentijd
Voorganger(s): Ds. M. Kroes
Organist: Gerrit de Vries

Sixtuskerk

Bijbellezing: Matteüs 6: 1-6 en 16-21  
Thema: Vasten

terug