zondag 28 augustus 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. F. Haverschmidt
Organist: Gerrit de Vries

Sixtuskerk

Gezamenlijke dienst met PG Oosterbierum-Wijnaldum

Koffiedrinken na de dienst

terug