Commissie Mestlin Gemeentecontacten Commissie Mestlin Gemeentecontacten
Al 30 jaar bestaat er een gemeentecontact tussen de PG Sexbierum-Pietersbierum en de gemeente van de Evangelische Kirche in Mestlin en omstreken.

De gemeentecontacten zijn met name belangrijk doordat ze ons over onze eigen grenzen heen laten kijken en inde ontmoetingen met elkaar, afwisselend in Mestlin en Sexbierum, opbouwend en inspirend zijn.

We hebben een kleine, maar enthousiaste commissie, en een grote kring van gemeenteleden die zich verrijkt voelen door de contacten over en weer.
Iedereen is welkom bij de wederzijdse ontmoetingen.


Inlichtingen:

Voorzitter: Gerrit de Vries
Secretaris: Wil Zaagsma-Hardeman, tel. 0517 - 591568
Penningmeester: Joop Drost, tel. 06-49779072

Bankrekeningnummer

NL25 RABO 0325 500 71 t.n.v. Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum

 
terug