Vrouwengroep Wees een Zegen Vrouwengroep Wees een Zegen

Een lied, een gebed en een lezing uit de Bijbel of een gedicht – zo begint elke bijeenkomst van Vrouwenvereniging Wees een Zegen. Elke bijeenkomst vindt bovendien een activiteit of een lezing plaats. Dat laatste gebeurt na de pauze. Voor die tijd nemen we ook de notulen van de vorige  bijeenkomst door.


Waar & wanneer

  • Woensdag, eens per 2 weken
  • 14.30 – 17.00 uur
  • de Terskflier


Inlichtingen:

Trienke de Ruiter-Reitsma, telefoon 0517 - 591864

terug