Lectoren Lectoren

De term lector houdt direct verband met het Latijnse woord ‘legere’. Dit betekent lezen. De lector is degene die leest uit de bijbel.

De groep lectoren bestaat momenteel uit ongeveer 15 mensen die afwisselend de schriftlezingen verzorgen tijdens de reguliere erediensten.

terug