Zin op Zondag vieringen Zin op Zondag vieringen

Eerste zondag van de maand! Tijd voor een Zin-op-Zondag viering.

De voorbereiding van deze dienst wordt gedaan door individuele gemeenteleden en/of groepen in de gemeente (jeugdclubs 16-, diaconie, jeugdouderlingen), samen met de predikant of voorganger.
Eén keer per jaar wordt een band of koor gevraagd om de hele dienst te verzorgen. Elke maand is er een andere groep of stel gemeenteleden aan de beurt. 

De Zin op Zondag diensten zijn diensten die wat anders vorm gegeven zijn. Met liederen uit het Liedboekk andere bundels, of popsongs. De lezing is uit de Bijbel in Gewone taal of via een YouTube filmpje.
Er wordt gewerkt met multimedia, vooraf opgenomen filmpjes, YouTube. Er is een blokje voor de tieners, waarna zij naar hun tienerdienst gaan.

Er is ook een blokje voor de kinderen die daarna elders in de kerkzaal gaan knutselen of bouwen met lego.
Als er een preek is, is die kort. Vaak wordt gezocht naar interactieve vormen om als gemeente samen op het thema te ‘kouwen’.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie/thee en limonade. Als je elkaar zo voor de dienst al ontmoet, even bijpraat, begin je al met een saamhorigheidsgevoel aan de dienst.

Lijkt het je leuk om een keer mee te denken over de invulling van een dienst?
Neem dan contact op met de werkgroep Liturgie & Eredienst, of met ds. Martha tel. 06-41271349

terug