Predikant Predikant
Predikant
Ds. Martha Kroes

M. 06 - 41271349
E. marthakroes@gmail.com


Pastor
Ds. Evert Jan Hefting

T. 0517 - 785489
E. ejhefting@gmail.com
terug